Beukema's ploatske

Deze huiswierde ligt bij een oude boerderij genaamd Beusum bij het dorp Vierhuizen (Gr) Uit de gegevens van de ROB blijkt dat deze wierde vermoedelijk in de late middeleeuwen is ontstaan.
Op de kadastrale kaart van 1906 is de wierde nog bewoond tegenwoordig is het een onbewoonde wierde.
Deze wierde ligt op de kwelderrug die vanaf het jaar 700 bewoond werd.
De boerderij die hier vroeger stond had de naam "Beukemoa's Ploatske." en werd in 1830 bewoond door Gerrit Jeltes Beukema

 

 

 

 

 

 

Beukemoa 's Ploatske is inmiddels afgebroken, maar vermeldenswaard is dat hier in 1942 een engelse bommenwerper is neergestort, wat aan drie van de zeven bemanningsleden het leven kostte. Zij werden in Ulrum begraven. Van een was de parachute defect. Hij trachtte zich te redden bij de ander op de rug, maar moest noodgedwongen loslaten. Vier bemanningslieden hebben het overleefd. De brand sloeg over op de boerderij maar kon worden geblust. (1)

De boerderij Panser (fig 2+3) is van een vroegere datering omdat deze kwelderrug eerder bewoonbaar was. Hemelsbreed is de afstand tussen de beide kwelderruggen nog geen 800 meter.
Ten zuidwesten van dit terrein ligt het oude borgterrein Beusum. Dit terrein is nog goed zichtbaar in het landschap. Tegenwoordig staat er een grote boerderij op het borgterrein. In de 18e eeuw hechtte men niet zo veel aan gebouwen.
Borgen waren duur in onderhoud en daarom zijn veel borgen afgebroken en in sommige gevallen is er een grote boerderij voor in de plaats gekomen. Het komt voor dat deze boerderijen op de fundamenten van de oude borg staan. Of dit bij Beusem ook het geval is, is niet bekend.
De wierde Beusem Noordwest kan als boerderij in dienst van de borg geweest zijn, maar ook dit is niet bekend. Er zijn weinig historische gegevens van deze wierde bekend