Molen 'De Onderneming'

De molen 'De Onderneming' dateert van 1858. Het is een achtkante bovenkruier korenmolen die soms in bedrijf is. In 1952 was de molen zodanig in verval geraakt dat de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen een sloopvergunning verleende. De molen is door toedoen van de heer L.M. Knol behouden van de sloop. In 1969 is de molen voor 86.000 gulden gerestaureerd.

De molen doet dienst als lesmolen en is eigendom van de Stichting Groninger Molenvrienden.
Bij het 100-jarige bestaan van de molen heeft de heer Ottenvanger, in 1958 burgemeester van nabijgelegen Ulrum, de geschiedenis van de molen in een gedicht beschreven:

Voor honderd jaar werd gij geboren,
Ge stond daar fier en kon bekoren,
Wie van dichtbij, en ver, u gadesloeg
Was het landman, achter zware ploeg,
Of visser op de zilte baren,
Was het de koopman met zijn waren? Zij allen zagen u jong en sterk
Verrichten ied're dag, uw zware werk.

Nu zij er honderd jaar over uw hoofd gegaan
De zon beschrijft nog steeds dezelfde baan
Maar het geslacht dat nu naar boven ziet
Ziet niet uw fierheid maar uw groot verdriet,
Uw glorie is voorbij, uw kleding is vernield
Ontredderd staat ge daar, uw wezen is ontzield.
D'ontvleesde armen hoog, staart ge in't rond
Steunend om hulp of g'ook ontferming vond.

Niet tevergeefs werd uw beroep gedaan
Uw vrienden ontwaakten, uw bede werd verstaan
De vrienden van de molen verenigden zich met spoed
Het is nog niet te laat, het komt nog zeker goed.
Geld van Rijk, Provincie en Gemeente, aan elkaar geschroefd,
Een luisterrijke molen zal de toekomst ons nu biên,
En weer voor honderd jaar zal elk geslacht hem zien.

*) Informatie uit een stukje van Wil Willemsen in de Dorpsbabbel